Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 Gener 2014
TUTORIES DE CARRERA DEL GRAU
En aquestes setmanes de pas del primer al segon semestre i amb l'obertura dia 10 de febrer del termini d'ampliació de matrícula, els alumnes podrien necessitar parlar amb el tutor de carrera. No dubtis en demanar una tutoria. A UIBdigital, trobaràs el nom del tutor que tens assignat.
Publicat: 27-gener-2014.

VI JORNADES SOBRE SORTIDES PROFESSIONALS DELS BIÒLEGS
17-21 de febrer de 2014. Aquestes Jornades organitzades pel Col·legi Oficial de Biòlegs de les Illes Balears (COBIB) i la Facultat de Ciències tenen com a objectiu informar de les sortides professionals relacionades amb la Biologia i mostrar la situació actual i perspectives de treball a les Illes Balears. +info.
Publicat: 27-gener-2014.


INTERCANVI SICUE-SÉNECA
La convocatòria s'obrirà del 4 al 24 de febrer, els alumnes tan sols han d'emplenar la sol·licitud a través de UIBdigital, imprimir-la, i entregar-la amb la seva signatura i la del coordinador a Registre General dins el termini establert per la convocatòria. +info.
Publicat: 16-gener-2014.

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA
Termini: Del 10 de febrer (a les 9 hores) al 28 de febrer de 2014 (a les 14 hores). Procediment i condicions d'ampliació de matrícula dels estudis de la facultat.
Publicat: 16-gener-2014.

CURS DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS. 3 crèdits de lliure configuració.
Del 24 de febrer al 16 d’abril de 2014, els dilluns i dimecres de 17 a 19 hores.Aula AB26 de l'edifici G. M. de Jovellanos. Campus Universitari. +info.
Publicat: 15-gener-2014.

Elecció dels REPRESENTANTS DELS ESTUDIANTS a les juntes de facultat o escola
Del dia 20 de desembre de 2013 al 10 de gener de 2014.
Presentació de candidatures. a) L'escrit de presentació de cada candidatura ha d'expressar clarament el nom i els cognoms del candidat, el DNI, l'estudi al qual pertany i l'òrgan col·legiat a què es presenta (junta de facultat o escola), com també l'acceptació expressa del candidat, que ha de complir les condicions d'elegibilitat. A aquest efecte, les secretaries dels centres o la Secretaria General facilitaran un model de sol·licitud i/o es podrà extreure el model de la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/). +info.
Publicat: 20-desembre-2013.


EXÀMENS LLICENCIATURA convocatòria de febrer
Les aules i les hores d'inici dels exàmens de la convocatòria de febrer estan publicats. Podeu veure'ls marcant aquest enllaç o marcant l'enllaç Calendaris d'exàmens del menú de la llicenciatura a la dreta.
Publicat: 20-novembre-2013.

EXÀMENS GLOBALS DE FEBRER dels estudis de grau
Les aules i les hores d'inici dels exàmens globals de febrer estan publicats. Podeu veure'ls marcant aquest enllaç o marcant l'enllaç Calendaris d'exàmens del menú de la dreta.
Publicat: 18-novembre-2013.

AULES per fer els CONTROLS
El control de 5 nov. de 21428 s'ha canviat a l'aula AU14. (Canvi: 21-octubre-2013.)
El control de 19 nov. de 21001 s'ha canviat a l'aula RL20. (Canvi: 11-novembre-2013.)
S'han assignat les aules per fer els controls Veure taula |
Publicat: 18-octubre-2013.

Facultat ↵
Diversos