Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 Novembre 2014


Pràctiques Externes. Assignació de places
S'està avisant a alumnes interessats en les pràctiques externes per anar fent entrevistes. De moment, les persones que ja han fet l'entrevista i se'ls hi ha assignat una plaça són les de la taula de places assignades. A aquestes persones se'ls hi ha assignat un tutor perquè preparin el projecte formatiu. Una vegada signat el projecte formatiu, es poden anar a matricular en els serveis administratius.Moltes places encara estan pendents d'entrevistes..
Publicat: 19-novembre-2014.

EXÀMENS GLOBALS DE FEBRER dels estudis de grau
Les aules i les hores d'inici dels exàmens globals de febrer estan publicats. Podeu veure'ls marcant aquest enllaç o marcant l'enllaç Calendaris d'exàmens del menú de la dreta.
Publicat: 17-novembre-2014.

  ALBERT EL MAGNE († 15 de novembre de 1280)
"Va morir en la cel·la del seu convent de la Santa Creu en Colònia en 1280, i ben ràpid va ser venerat pels seus germans. L'Església el va proposar al culte dels fidels amb la beatificació, a 1622, i amb la canonització, a 1931, quan el papa Pío XI el va proclamar Doctor de l'Església. Es tractava d'un reconeixement sens dubte apropiat per a aquest gran home de Déu i insigne investigador, no només de les veritats de la fe, sinó de moltíssims altres sectors del saber; de fet, tirant una mirada als títols de les seves nombrosíssimes obres, un se n'adona compte que la seva cultura té una mica de prodigiós, i que els seus interessos enciclopèdics el van portar a ocupar-se no només de filosofia i de teologia, com altres contemporanis, sinó també de tota altra disciplina llavors coneguda, de la física a la química, de l'astronomia a la mineralogia, de la botànica a la zoologia. Per aquest motiu el papa Pius XII el va nomenar patró dels qui conreen les ciències naturals, i se l'anomena també Doctor universalis, precisament per la immensitat dels seus interessos i del seu saber."
Fragment de la catequesi pronunciada per Benet XVI durant l'Audiència General celebrada a la Plaça de Sant Pere el dia 24 de març de 2010.
Publicat: 11-novembre-2014.

Pla d'acció tutorial
El deganat ha assignat tutors acadèmics de carrera a l'alumnat de la facultat (si ja tenies un tutor assignat i s'ha canviat, ha estat per motius d'organització) i ha enviat un missatge amb el títol Assignació de tutors. Facultat de Ciències per indicar o recordar el nom del tutor. El nom del tutor també es podrà consultar més endavant per UIBdigital.
Publicat: 11-novembre-2014.

Curs per obtenir crèdits de Lliure Configuració (Llicenciatura)
Si encara has d'aconseguir crèdits de lliure configuració per acabar la llicenciatura,et podria interessar aquest curs sobre Prevenció de Riscs Laborals de 3 crèdits. La matrícula ja està oberta.
Publicat: 4-novembre-2014.

Pràctiques Externes
Acabat el termini per sol·licitar places, s'ha iniciat el procés d'assignació. Els candidats a algunes places podrien ser cridats per una entitat per fer una entrevista de selecció.
Informació, entitats i procediment de sol·licitud
Publicat: 3-novembre-2014.

Aules Controls

Publicat: 20-octubre-2014.


Segon torn d'assignacions temes per fer el Treball de Fi de Grau (provisional)
Marca sobre el nom del grau per veure la llista d'assignacions completa (inclou les assignacions del primer torn).


Publicat: 24-octubre-2014.


Facultat ↵
Diversos