Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 Febrer 2015


 

Resultats enquesta
Per correu electrònic s'informà a l'alumnat de l'obertura d'una enquesta per recollir l'opinió sobre tres possibles moments per realitzar les recuperacions de les assignatures del primer semestre. Veure resultat enquesta.
Publicat: 25-febrer-2015.


Necessit bata per fer les pràctiques?
En els estudis de Biologia, Bioquímica i Química, has d'usar bata de laboratori i ulleres de seguretat. En el grau de Física només les necessites a les cinc sessions del laboratori de Química. Pots comprar la bata i les ulleres on vulguis (assegura't que estan homologades amb la marca CE), però la UIB et pot facilitar la seva adquisició. El Servei de Prevenció de la universitat les subvenciona. El preu reduït és de 5 euros per la bata, 5 euros per les ulleres i 10 euros pel conjunt bata+ulleres. El pagament es pot fer amb targeta en els serveis administratius o bé ingressar l'import pertinent en el compte BMN-SA NOSTRA 0487-2151-14-2000001037 amb el concepte: 12-Altres Bata i ulleres de laboratori. Amb el rebut, podràs recollir la bata i les ulleres en el Servei de Prevenció (edifici Cas Jai del campus), qualsevol dia lectiu de 9:00 h a 15:30 h. Atès que l'alumnat de primer de grau de Física gaire bé no fara servir la bata ni les ulleres, les pot demanar a un company d'un altre estudi perquè les hi deixin.
Publicat amb la informació de matrícula.


 

Exposició: "Baix Terra. Les Coves Anquihalines de Balears"

Del 16 al 27 de febrer. A l'entrada i passadís central de l'edifici Mateu Orfila.
Horari: De les 8.00 a les 20.30 h, excepte el darrer dia que es tancarà a les 15.00 h.
La Facultat de Ciències acull l'exposició "Baix terra. Les coves anquihalines de Balears", organitzada per la Federació Balear d'Espeleologia. L'exposició està formada per mostres minerals i fotografies de coves i d'invertebrats que les habiten.
L'organització té el suport de "Fundació Biodiversitat, del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, del Govern d'Espanya", "IBANAT, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, del Govern de les Illes Balears" i "IGME, del Ministeri d'Economia i Competitivitat, del Govern d'Espanya".
Publicat: 11-febrer-2015.


Procediment per sol·licitar l'assignació de tema per fer el Treball de Fi de Grau
Termini: Del 10 de febrer al 13 de febrer a les 12h..
La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament amb el següent formulari per a l'assignació de tema.
Els alumnes amb un tema assignat segons els articles 9 o 10 no han d'enviar el formulari.
Normativa | Temes: Biologia, Bioquímica, Física, Química. Publicat: 10-febrer-2015.


Compensació d'una qualificació.
D'acord amb l'article 43.1 del Reglament Acadèmic, a la reunió de la Junta de Facultat de Ciències de dia 9 de febrer de 2015, es fixà que, per a les titulacions dels graus de Biologia, Bioquímica, Física i Química, el llindar de la mitjana de l'expedient d'un alumne per poder demanar la compensació d'una qualificació serà de 5,5. Normativa específica. Publicat: 10-febrer-2015.


Convocatòria SICUE per al curs acadèmic 2015-16. Del 20 de febrer al 28 de març de 2015.
Requisits per sol·licitar plaça:
- 45 crèdits superats (es manté el mínim de 60 crèdits superats per poder sol·licitar plaça, en compliment de la normativa interna de la UIB en relació als ajuts de mobilitat) a 30 de setembre de 2014.
- Mínim de 30 crèdits matriculats en el moment de lliurar la sol·licitud (curs acadèmic 2014-15).
(+ info). Publicat: 27-gener-2015.


Pla d'ampliació de matrícula
Si estau interessats amb l'ampliació de matrícula, consultau la informació general i la normativa específica de la facultat.
Publicat: 23-gener-2015.

 

Facultat ↵
Diversos