Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 Juny 2015


 

Exàmens juliol 2015. Horaris i aules


El 29 de maig es publicaren les aules i hores d'inici dels exàmens de les assignatures del primer semestre. Tancades les actes, es publiquen ara les aules i hores d'inici dels exàmens de totes les assignatures.

Publicat: 3-juliol-2015.


Obert el termini perquè el professorat sol·liciti llibres de la bibliografia de les guies docents
El llibre sol·licitat ha de ser de la bibliografia de les guies docents de les assignatures dels graus de Biologia, Bioquímica, Física o Química. Es donarà prioritat als llibres de la bibliografia bàsica. La sol·licitud s'ha de fer emplenat aquest formulari. Termini de sol·licitud: 14 de juliol de 2014 a les 12h.

Publicat: 16-juny-2015.


  Es pot pujar nota al juliol d'una assignatura aprovada?
L'article 34 del reglament acadèmic estableix que sí: "Mitjançant escrit adreçat al degà o al director de la titulació, l’estudiant que hagi superat una assignatura en el període ordinari pot sol·licitar ser avaluat com a «no presentat» amb renúncia a la qualificació obtinguda en tots o alguns dels elements d’avaluació que siguin recuperables. En aquest cas, la qualificació final serà la que resulti aplicant a aquests elements la qualificació que obtingui en el període extraordinari.". L'escrit s'ha de presentar en els serveis administratius el més aviat possible i sempre abans de les 13h del divendres anterior a la setmana de l'examen. Model d'instància.

Publicat: 15-juny-2015.


  XII Convocatòria d'ajuts per a projectes de cooperació universitària al desenvolupament
Com a principal novetat respecte a edicions anteriors, cal destacar el fet d’establir dos terminis de presentació de sol·licituds. El primer termini romandrà obert entre el 8 de juny i el 8 de juliol de 2015. +info.

Publicat: 15-juny-2015.


  Beques Palma-Activa UIB
PalmaActiva i la Universitat de les Illes Balears promouen l'ús de les Noves Tecnologies en la formació pràctica de l'alumnat universitari per a la seva carrera professional posterior, ja que les noves tecnologies són presents a tots els camps laborals.Per aquest motiu posam en marxa una nova convocatòria del "programa pràctiques extracurriculars becades en noves tecnologies per a l'alumnat matriculat en la UIB", on el lloc de pràctiques tingui relació amb les NNTT. Inscripció i basesLa inscripció al programa es farà mitjançant el tauler del DOIP, a on hi trobareu 81 beques ofertades de distintes empreses a Palma: Data límit d'inscripció dia 23 de juny a les 14 horesLes bases de la convocatòria es troben publicades al BOIB. núm. 010 de 20de gener de 2015 i a la web de Palma Activa. Més informació a doip@uib.es.

Publicat: 12-juny-2015.


Agendes provisionals any acadèmic 2015-2016

Publicat: 3-juny-2015.

Tribunals juny i setembre 2015

Publicat: 2-juny-2015.

Presentació de temes per fer el Treball de Fi de Grau a 2015-2016
S'obre el termini per a la presentació de temes per ofertar a l'alumnat per fer el TFG a l'any acadèmic 2015-2016. L'alumnat també pot fer una proposta de tema d'acord amb l'article 9 de la normativa.
Documents, calendari i informació addicional.

Publicat: 1-juny-2015.


 

Exàmens d'assignatures del primer semestre · juliol 2015. Horaris i aules provisionals


A les agendes de segon semestre hi trobareu els dies que estan programats els exàmens de juliol de les assignatures del segon semestre, però l'hora i aula no està determinada. Segurament es fixarà en saber els alumnes que no han superat les assignatures al juny.

Publicat: 29-maig-2015.Exàmens globals de juny Horaris i aules definitius

Canviada l'aula de l'examen de 21414-Química Analítica a petició del professor (27 de maig de 2015).

Publicat: 11-maig-2015. 

Convocatoria "Ayudas JAE 2015"
Per iniciar-se en la carrera investigadora, mitjançant l'estada en pràctiques, durant 2 mesos, en un Centre o Institut del CSIC, desenvolupant un dels treballs d'investigació proposats. Per a llicenciats o graduats que hagin finalitzat els estudis en el curs acadèmic 2012-2013 o posterior, amb una nota mitjana igual o superior a 7,80 en l'escala decimal de 0-10.I que hagin estat matriculats en un màster universitari oficial al curs 2014-2015 o haver fet la inscripció o pre-inscripció en un màster universitari oficial per al curs 2015-2016. faq | BOE | Guia
Publicat: 5-març-2015.


Calendari lectiu 2015-2016
El calendari lectiu de la Facultat de Ciències per a 2015-2016 ha estat aprovat per la Comissió Acadèmica d'avui dia 16 d'abril de 2015. El calendari compleix les condicions de l'acord normatiu 11328 de 23 de març de 2015 (FOU 414).
Publicat: 16-abril-2015.

La Junta de Facultat aprovà el calendari lectiu de la Facultat de Ciències per a 2015-2016 a la reunió de dia 31 de març (pendent d'aprovació per part de la Comissió Acadèmica de la Universitat).
Publicat: 1-abril-2015.


Normativa de permanència

  • Per a alumnes matriculats per primera vegada a partir del curs 2013-14 (inclòs).
    Cada alumne a temps complet ha de superar 24 crèdits el primer any i 60 els dos primers anys. En aquest diagrama hi ha resumida la normativa de permanència. La normativa de permanència també estableix que una persona s'ha de matricular de totes les assignatures que li quedin pendents dels cursos anteriors abans de poder-se matricular d'una assignatura d'un curs superior, llevat del cas de les assignatures optatives, sempre que hi hagi el vistiplau del degà o responsable de la titulació.Més informació del règim de pernanència.

  • Per a alumnes matriculats per primera vegada el curs 2012-13 o abans: Normativa.

Publicat: 30-març-2015.Facultat ↵
Diversos