Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 Juliol 2015


 

Cerimònia de graduació de la Facultat de Ciències de la UIB
Dimarts, 28 de juliol de 2015. 19 hores
Aula Magna de l’edifici Arxiduc Lluís Salvador, campus universitari, Palma. (+info)

L’acte es retransmetrà en directe per CanalUIB.

Palament dels alumnes · Parlament del degà

Publicat: 28-juliol-2015 / 31-juliol-2015.


Llista provisional de temas per fer el Treball de fi de grau.

Publicat: 31-juliol-2015.

 

Inici matrícula alumnat de nou ingrès.

Dia 13 s'inicia la matrícula de l'alumnat de nou ingrés. Visitau Estudis de grau, apartat Matrícula per tenir informació sobre les llistes d'admesos. La matrícula s'ha de formalitzar per UIBDigital, però primer llegeix les respostes que te dóna el deganat de la facultat a algunes preguntes en aquesta pàgina.

Publicat: 3-juliol-2015.


Agendes programació acadèmica any acadèmic 2015-2016
Aprovades a la reunió de la Junta de Facultat de dia 10 de juliol de 2015.
Les aules i les hores d'inici dels exàmens, així com les aules per fer els controls es fixaran durant el curs.

Publicat: 14-juny-2015.

Normatives pròpies TFG i Pràctiques externes.

A la reunió de la Junta de Facultat de dia 10 de juliol s'aprovaren les normatives pròpies que regularan el Treball fi de grau i les Pràctiques externes en l'any acadèmic 2015-2016. En el preàmbul s'indiquen les modificacions aprovades respecte a les normatives prèvies.
Normativa TFG | Normativa PE

Publicat: 13-juliol-2015.


 

Exàmens juliol 2015. Horaris i aules


El 29 de maig es publicaren les aules i hores d'inici dels exàmens de les assignatures del primer semestre. Tancades les actes, es publiquen ara les aules i hores d'inici dels exàmens de totes les assignatures.
Respecte de la publicació de 3 de juliol s'han canviat algunes aules per donar cabuda a un curs i a exàmens d'altres titulacions que comparteixen les nostres aules (6-jul).

Publicat: 3-juliol-2015.


Modificació articles del Reglament acadèmic

El reglament acadèmic vigent a l'any acadèmic 2015-2016 serà el que està publicat en el FOU 417. Aquest reglament modifica alguns articles de l'anterior publicat en el FOU 399. L'enllaç del menú de la dreta s'ha actualtizat al reglament vigent per a 2015-2016. Aquí teniu l'enllaç al reglament vigent a l'any acadèmic 2014-2015.

Publicat: 3-juliol-2015.


Obert el termini perquè el professorat sol·liciti llibres de la bibliografia de les guies docents
El llibre sol·licitat ha de ser de la bibliografia de les guies docents de les assignatures dels graus de Biologia, Bioquímica, Física o Química. Es donarà prioritat als llibres de la bibliografia bàsica. La sol·licitud s'ha de fer emplenat aquest formulari. Termini de sol·licitud: 14 de juliol de 2014 a les 12h.

Publicat: 16-juny-2015.


  Es pot pujar nota al juliol d'una assignatura aprovada?
L'article 34 del reglament acadèmic estableix que sí: "Mitjançant escrit adreçat al degà o al director de la titulació, l’estudiant que hagi superat una assignatura en el període ordinari pot sol·licitar ser avaluat com a «no presentat» amb renúncia a la qualificació obtinguda en tots o alguns dels elements d’avaluació que siguin recuperables. En aquest cas, la qualificació final serà la que resulti aplicant a aquests elements la qualificació que obtingui en el període extraordinari.". L'escrit s'ha de presentar en els serveis administratius el més aviat possible i sempre abans de les 13h del divendres anterior a la setmana de l'examen. Model d'instància.

Publicat: 15-juny-2015.


  XII Convocatòria d'ajuts per a projectes de cooperació universitària al desenvolupament
Com a principal novetat respecte a edicions anteriors, cal destacar el fet d’establir dos terminis de presentació de sol·licituds. El primer termini romandrà obert entre el 8 de juny i el 8 de juliol de 2015. +info.

Publicat: 15-juny-2015.


Agendes provisionals any acadèmic 2015-2016

Publicat: 3-juny-2015.

Tribunals juny i setembre 2015

Publicat: 2-juny-2015.

Presentació de temes per fer el Treball de Fi de Grau a 2015-2016
S'obre el termini per a la presentació de temes per ofertar a l'alumnat per fer el TFG a l'any acadèmic 2015-2016. L'alumnat també pot fer una proposta de tema d'acord amb l'article 9 de la normativa.
Documents, calendari i informació addicional.

Publicat: 1-juny-2015.


Calendari lectiu 2015-2016
El calendari lectiu de la Facultat de Ciències per a 2015-2016 ha estat aprovat per la Comissió Acadèmica d'avui dia 16 d'abril de 2015. El calendari compleix les condicions de l'acord normatiu 11328 de 23 de març de 2015 (FOU 414).
Publicat: 16-abril-2015.

La Junta de Facultat aprovà el calendari lectiu de la Facultat de Ciències per a 2015-2016 a la reunió de dia 31 de març (pendent d'aprovació per part de la Comissió Acadèmica de la Universitat).
Publicat: 1-abril-2015.


Normativa de permanència

  • Per a alumnes matriculats per primera vegada a partir del curs 2013-14 (inclòs).
    Cada alumne a temps complet ha de superar 24 crèdits el primer any i 60 els dos primers anys. En aquest diagrama hi ha resumida la normativa de permanència. La normativa de permanència també estableix que una persona s'ha de matricular de totes les assignatures que li quedin pendents dels cursos anteriors abans de poder-se matricular d'una assignatura d'un curs superior, llevat del cas de les assignatures optatives, sempre que hi hagi el vistiplau del degà o responsable de la titulació.Més informació del règim de pernanència.

  • Per a alumnes matriculats per primera vegada el curs 2012-13 o abans: Normativa.

Publicat: 30-març-2015.Facultat ↵
Diversos