Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 Març 2016

Agenda graus de la Facultat de Ciències

A l'inici del semestre es publicaren les Agendes de la Facultat amb un nou format adaptat als mòbils, tabletas i ordenadors per als navegadors Firefox i Chrome.

Agendes Facultat de Ciències (mòbil, tableta o ordenador).

Les aules de les avaluacions es poden consultar en aquestes agendes.

Publicat: 16-març-2016.


Jornades de Portes Obertes 8 i 15 d'abril de 2016

hora inici:
10.15 h
11.05 h
12 h
Biologia
-
Aula 11
Aula 11
Bioquímica
Aula 17
Aula 17
-
Física
-
Aula 16
Aula 16
Química
Aula 20
-
Aula 20

Ubicació de les aules

Publicat: 1-març-2016.

Període d'avaluació extraordinària del primer semestre 29 feb - 7 mar 2016


Publicat: 19-febrer-2016.

Es pot pujar nota?

En el període d’avaluació extraordinari.L''article 34 del Reglament acadèmic estableix: "Mitjançant escrit adreçat al degà o al director de la titulació, l’estudiant que hagi superat una assignatura en el període ordinari pot sol·licitar ser avaluat com a «no presentat» amb renúncia a la qualificació obtinguda en tots o alguns dels elements d’avaluació que siguin recuperables. En aquest cas, la qualificació final serà la que resulti aplicant a aquests elements la qualificació que obtingui en el període extraordinari." Atès que el Reglament no indica un termini per fer la sol·licitud, a la Facultat de Ciències es fixà que l'escrit s'ha de presentar en els serveis administratius abans de les 13h del divendres anterior a la setmana de l'examen. Si l'alumne presentés l'escrit abans del tancament d'actes, el professor podrà posar "no presentat" a l'acta; si ho comunica després, serà necessari fer una rectificació a l'acta.
En el període d’avaluació complementari. El Reglament no fa referència a l’opció de sol·licitar pujar nota en el període d’avaluació complementari. Per coherència entre els dos períodes d’avaluació i entre totes les assignatures, establim que els alumnes ho poden sol·licitar per escrit al professorat directament, dels elements que siguin recuperables, amb renúncia de la qualificació obtinguda. I de la mateixa manera que en el període extraordinari, la qualificació final es calcularà usant la nova qualificació.

Publicat: 15-gener-2016.
Facultat ↵
Diversos