Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 Abril 2016

Cursos d'interès

S'ha sol·licitat que l'aprofitament de cada curs comporti la concessió d'un crèdit ECTS.

  • Curs d'introducció a la reproducció humana assistida i tècniques de fecundació in vitro.
    10 de maig de 2016
    Informació subministrada: "De los alumnos inscritos, máximo 40, los 10 primeros (por orden de inscripción) harán 1 rotación de 1 día (grupos de 2 alumnos) para ver el funcionamiento de la unidad de reproducción y la aplicación de la parte teórica previamente descrita.Se solicita el reconocimiento de créditos para los 10 alumnos que acceden a la rotación y que deben hacer un trabajo posterior."

Publicat: 14-abril-2016.


Calendari lectiu per a 2016-17
El professorat i l'alumnat ha rebut un missatge amb els arguments per proposar el següent
Calendari lectiu de 2016-17.
Publicat: 12-abril-2016.


Aules per a les proves d'avaluació continua
El següent llistat està separat per estudis i ordenat alfabèticament pel nom de les assignatures.
Llistat d'aules per fer les proves.


Agenda graus de la Facultat de Ciències

A l'inici del semestre es publicaren les Agendes de la Facultat amb un nou format adaptat als mòbils, tabletas i ordenadors per als navegadors Firefox i Chrome.

Agendes Facultat de Ciències (mòbil, tableta o ordenador).

Les aules de les avaluacions es poden consultar en aquestes agendes. Atès que estan en proves, si falta alguna assignatura, consultau aquest llistat d'aules per fer les proves.

Publicat: 16-març-2016.


Jornades de Portes Obertes 8 i 15 d'abril de 2016

hora inici:
10.15 h
11.05 h
12 h
Biologia
-
Aula 11
Aula 11
Bioquímica
Aula 17
Aula 17
-
Física
-
Aula 16
Aula 16
Química
Aula 20
-
Aula 20

Ubicació de les aules

Publicat: 1-març-2016.
Facultat ↵
Diversos