Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 Maig 2016

Calendari dels exàmens de les assignatures del segon semestre · juny 2016. Horaris i aules


La Universitat ha obert el Portal de voluntariat
Si vols fer un voluntariat, et pots inscriure al Portal, definir el teu perfil i disponibilitat i les teves preferències, i així podràs rebre els resultats que se t’adaptin més bé i decidir si ha arribat la teva oportunitat de participar. +Informació.

Publicat: 30-maig-2016.


XV Certamen Universitario “Arquímedes” de Introducción a la Investigación Científica
La Dirección General de Política Universitaria (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) ha convocado para el año 2016 el XV Certamen Universitario “Arquímedes” de Introducción a la Investigación Científica, cuyo objetivo es fomentar la incorporación de los jóvenes universitarios a la investigación mediante la concesión de premios a los mejores trabajos. +Informació.

Publicat: 30-maig-2016.


4th CNB Course on Introduction to Research
Centro Nacional de Biotecnología del CSIC del 4 al 29 de julio de 2016.
Durante este mes, los alumnos seleccionados tendrán la oportunidad de participar en el trabajo diario de los laboratorios del CNB y asistir a seminarios impartidos sobre diversos temas de interés en la investigación en ciencias de la vida e impartidos por científicos líderes en su campo.Este curso va dirigido a estudiantes en los últimos años de cualquier carrera o máster de ciencias y supone una magnífica oportunidad de ponerse al día en las técnicas más actuales utilizadas en el campo de las Ciencias de la Vida. La inscripción en el curso se puede realizar desde la siguiente página web hasta el 15 de mayo. +
Informació.

Publicat: 10-maig-2016.


Beques Iberoamèrica

D’acord amb el conveni específic de col·laboració establert entre la Universitat de les Illes Balears i el Banc Santander sobre el programa «Beques Iberoamèrica. Estudiants de grau. Santander Universitats», es convoquen quinze beques de mobilitat per un import unitari de 3.000 euros, per fer una estada en una universitat de l'Argentina, Brasil, Mèxic, Uruguai o Perú durant el curs acadèmic 2016-2017.
Presentació de sol·licituds: 2 al 13 de maig de 2016.
+Informació.

Publicat: 2-maig-2016.


Exàmens d'assignatures del segon semestre · juny 2016. Horaris i aules provisionals

Alguns exàmens s'han programat d'horabaixa perquè l'alumnat pugui fer el mateix examen o perquè l'alumnat pugui estar tot a la mateixa aula.

Coincidència d'exàmens. Termini: 13 de maig de 2016 a les 14h.
La sol·licitud s'ha d’adreçar al cap d’estudis. Es pot usar el model general de sol·licitud que es troba a la pàgina dels Serveis Administratius de la facultat.
Quan la sol·licitud estigui resolta, els serveis administratius contestaran per correu electrònic a l'adreça del perfil de l'alumne a UIBdigital.

Exàmens a les seus universitàries de Menorca o d’Eivissa i Formentera .
L’alumnat que vulgui fer els exàmens escrits a les seus de les assignatures que ho permetin (consultau al professorat) haurà de fer una sol·licitud adreçada al vicerector d’Ordenació Acadèmica. Terminis i Informació.

Publicat: 2-maig-2016.


Cursos d'interès

S'ha sol·licitat que l'aprofitament de cada curs comporti la concessió d'un crèdit ECTS.

  • Curs d'introducció a la reproducció humana assistida i tècniques de fecundació in vitro.
    10 de maig de 2016
    Informació subministrada: "De los alumnos inscritos, máximo 40, los 10 primeros (por orden de inscripción) harán 1 rotación de 1 día (grupos de 2 alumnos) para ver el funcionamiento de la unidad de reproducción y la aplicación de la parte teórica previamente descrita.Se solicita el reconocimiento de créditos para los 10 alumnos que acceden a la rotación y que deben hacer un trabajo posterior."

Publicat: 14-abril-2016.


Calendari lectiu per a 2016-17
El professorat i l'alumnat ha rebut un missatge amb els arguments per proposar el següent
Calendari lectiu de 2016-17.
Publicat: 12-abril-2016.


Aules per a les proves d'avaluació continua
El següent llistat està separat per estudis i ordenat alfabèticament pel nom de les assignatures.
Llistat d'aules per fer les proves.


Agenda graus de la Facultat de Ciències

A l'inici del semestre es publicaren les Agendes de la Facultat amb un nou format adaptat als mòbils, tabletas i ordenadors per als navegadors Firefox i Chrome.

Agendes Facultat de Ciències (mòbil, tableta o ordenador).

Les aules de les avaluacions es poden consultar en aquestes agendes. Atès que estan en proves, si falta alguna assignatura, consultau aquest llistat d'aules per fer les proves.

Publicat: 16-març-2016.

Facultat ↵
Diversos