Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 Juliol 2016

Informació d'interès per a l'alumnat de nou ingrés

Calendari lectiu per a 2016-17
El professorat i l'alumnat ha rebut un missatge amb els arguments per proposar el següent
Calendari lectiu de 2016-17.
Publicat: 12-abril-2016.


Agendes 2016-2017 aprovades a la reunió de la Junta de Facultat de dia 11 de juliol de 2016

Publicat: 1-juliol-2016. Aprovació: 11-juliol-2016.


Canvis de grup

Les diferències entre els grups mitjans només són l'ordre o el dia en que es fan algunes classes.
Per la manera de funcionar del programa de matrícula dins UIBdigital, l'alumnat s'ha de matricular de les assignatures una a una i triar el grup cada vegada, però ha de triar sempre el mateix grup d'un mateix curs i ha d'estar atent perquè el programa actual no comprova com fa la matrícula..

La Facultat podrà reassignar els grups dels alumnes per igualar l'ocupació dels grups o per altres motius d'organització docent. Els alumnes que s'hagin matriculat més tard seran els primers que es canviaran de grup. En el cas de Biologia, la reassignació no canviarà de grups del matí a grups de l'horabaixa ni de l'horabaixa al matí.

Publicat: 11-juliol-2016

Altres informacions

Guia de l'usuari dels nous terminals telefònics CISCO

Guia ràpida (pdf)

Guia completa

Publicat: 12-abril-2016.


Calendari dels EXÀMENS de JULIOL (assignatures del segon semestre) · 2016. Horaris

Publicades totes les aules: 29-juny-2016. Publicades aules: 27-juny-2016. Publicat Horari 23-juny-2016.
Facultat ↵
Diversos