Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 Setembre 2016

SEGON TORN Treball de fi de grau 2016-2017

L'alumnat que està matriculat i no ha sol·licitat un tema o el que està esperant la resposta a una instància per matricular-se del TFG, ha de sol·licitar un tema enviant el formulari de petició d'assignació de tema.
Termini per enviar el formulari: 28 de setembre a les 13 h.

Teniu present que, com que el segon torn s'obre sense tenir el primer completat per avançar temps, els temes lliures dels enllaços següents podrien quedar ocupats amb l'assignació del primer torn que ara està en marxa. Procurau indicar diversos temes del vostre interès.

Publicat: 26-setembre-2016.


PRIMER TORN Treball de fi de grau 2016-2017 (TANCAT)

Una condició necessària per assignar un tema és que l'alumne/a tengui feta la matrícula a l'assignatura TFG del seu pla d'estudis. Es tendrà en compte que la matrícula podria estar pendent de la resolució d'una sol·licitud lliurada en els serveis administratius abans del 21 de setembre.

L'alumnat que vol sol·licitar un tema ha d'enviar el formulari de petició d'assignació de tema.
Termini per enviar el formulari: 24 de setembre a les 13 h.

L'alumnat que proposà un tema segons l'article 9 o 10 pot considerar assignat el tema proposat una vegada que hagi formalitzat la matricula al TFG.

L'alumnat que inicià el TFG a 2015-16 i encara no l'ha acabat pot demanar matrícula per tutela acadèmica si segueix amb el mateix tema amb el permís del tutor. En altra cas, pot sol·licitar l'assignació d'un tema nou.

Podeu conultar la llista de temes presentats pels articles 9 o 10 i els temes lliures en els enllaços següents.

Publicat: 19-setembre-2016.


Agenda graus de la Facultat de Ciències Any acadèmic 2016-2017

Consulta la programació de clases presencials de les teves assignatures des del mòbil, tableta o ordenador: Conté el calendari lectiu de la facultat.

Agenda Facultat de Ciències 2016-2017


Publicat: 12-set-2016. Revisat: 14-set-2016Informació d'interès per a l'alumnat de nou ingrés

On es fan les classes?

La major part de les activitats de primer curs es realitzen dins aules i laboratoris dels edificis Mateu Orfila (MO) i Guillem Colom (GC). Però se'n fan algunes a les aules de l'ediific Enllaç (construcció que uneix aquests dos edificis.

Quart curs de GBIO té classes a l'edifici Antoni Ma. Alcover i Sureda.

Per quan ho necessitis, els Serveis Administratius de la Facultat estan a l'edifici Mateu Orfila i Rotger, pujant l'escala que hi ha al costat de la consergeria.

Vegeu les normes de prevenció bàsiques en els laboratoris de pràctiques.Necessit bata per fer les pràctiques?

En els estudis de Biologia, Bioquímica i Química, has d'usar bata de laboratori i ulleres de seguretat. En el grau de Física només les necessites a les cinc sessions del laboratori de Química. Pots comprar la bata i les ulleres on vulguis (assegura't que estan homologades amb la marca CE), però la UIB et pot facilitar la seva adquisició. El Servei de Prevenció de la universitat les subvenciona. El preu reduït és de 5 euros per la bata, 5 euros per les ulleres i 10 euros pel conjunt bata+ulleres. El pagament es pot fer amb targeta en els serveis administratius o bé ingressar l'import pertinent en el compte BMN-SA NOSTRA ES20 0487-2151-14-2000001037. Com a concepte de l'ingrés posa el teu nom. Amb el rebut, podràs recollir la bata i les ulleres en el Servei de Prevenció (edifici Cas Jai del campus), qualsevol dia lectiu de 9:00 h a 15:30 h. Atès que l'alumnat de primer de grau de Física gaire bé no fara servir la bata ni les ulleres, les pot demanar a un company d'un altre estudi perquè les hi deixin.

Vegeu les normes de prevenció bàsiques en els laboratoris de pràctiques.


Canvis de grup

Les diferències entre els grups mitjans només són l'ordre o el dia en que es fan algunes classes.
Per la manera de funcionar del programa de matrícula dins UIBdigital, l'alumnat s'ha de matricular de les assignatures una a una i triar el grup cada vegada, però ha de triar sempre el mateix grup d'un mateix curs i ha d'estar atent perquè el programa actual no comprova com fa la matrícula..

La Facultat podrà reassignar els grups dels alumnes per igualar l'ocupació dels grups o per altres motius d'organització docent. Els alumnes que s'hagin matriculat més tard seran els primers que es canviaran de grup. En el cas de Biologia, la reassignació no canviarà de grups del matí a grups de l'horabaixa ni de l'horabaixa al matí.

Publicat: 11-juliol-2016


Presentació Serveis del Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

El Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable ha treballat per fer un campus més solidari, sostenible i saludable. Presentació. Publicat: 8-set-2016.

Treball de fi de grau i pràctiques externes

Treball de fi de grau i Pràctiques externes 2016-2017

L'oferta de temes encara no s'ha publicat. Recordau que Pràctiques externes és una assignatura exclosa d'automatrícula.

Publicat: 9-juny-2016.


Tribunals TFG setembre 2016

Documents i procediment per a l'avaluació per part dels tutors

Publicat: 9-juny-2016.


Facultat ↵
Diversos