Universitat de les Illes Balears

- Català - Castellano - English
Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). Més informació sobre la ubicació »

 Desembre 2016Normativa específica sobre la matrícula per AMPLIAR L'OPTATIVITAT amb assignatures de la Facultat de Ciències

Aquesta normativa estableix els requisits, les condicions i els processos que se seguiran perquè l’alumnat dels graus de la Facultat de Ciències tengui l’opció de cursar com a assignatures optatives altres assignatures de titulacions de la Facultat i resol la matrícula a les assignatures que tenguin limitació de places per la capacitat d’espais docents o altres motius. NORMATIVA aprovada per la Junta de Facultat dia 15 de desembre de 2016..

Publicat: 15-desembre-2016.


Places de PRÀCTIQUES EXTERNES

Llistats de places

Períiode per a la sol·licitud de places de Pràctiques externes: 22 des. 2016 a 9 gen. 2017 a les 8h.

Formulari per sol·licitar plaça de pràctiques externes | ATENCIÓ. Si envies el formulari, es considera que coneixes la normativa pròpia de Pràctiques externes. A l'article 1 hi ha els requisits per fer la sol·licitud. Tingués també present que segon l'article.cinquè la presentació de la sol·licitud de plaça de pràctiques externes serà una sol·licitud de matrícula a qualsevol de les places de la llista de preferències que l’alumne inclogui. Els serveis administratius formalitzaran la matrícula a l’assignatura de pràctiques directament quan s’assigni una plaça a un alumne en una entitat que no demana entrevista per iniciar les pràctiques, o en rebre l’acceptació de l’entitat quan s’ha de superar una entrevista.

El procediment per assignar les places està regulat a la NORMATIVA pròpia de Pràctiques externes aprova per la Junta de Facultat dia 15 de desembre de 2016.

Publicat: 15-desembre-2016. Formulari publicat: 22-desembre-2016..


Agenda de la Facultat de Ciències

Consulta la programació de clases presencials de les teves assignatures des del mòbil, tableta o ordenador: Conté el calendari lectiu de la facultat.

A l'inici marca les assignatures i els grups dels que vols veure la programació acadèmica.

Agenda Facultat de Ciències 2016-2017

La programació acadèmica va ser aprovada per la Junta de Facultat de dia 11 de juliol de 2016.

Publicat: 12-set-2016. Revisat: 14-set-2016..


Eleccions representants dels estudiants 15 de desembre

La Universitat ha iniciat els processos per elegir els representants del estudiants: 1) al Claustre de la Universitat i 2) al Consell d’Estudiants.

Les eleccions seran dia 15 de desembre.

La teva participació votant és importat perquè tinguis els representants que sentis més propers en el Claustre i hi hagi representants del teu estudi en el Consell d'Estudiants. +informació.

Publicat: 11-novembre-2016 / editat: 14-desembre-2016.


Llistats de les aules per a les activitats d'avaluació durant el semestre

Publicat: 25-octubre-2016.


"Los fondos marinos" Curs Aula Cram 17 i 18 de desembre

Curs amb reconeixement d'un crèdit per a l'alumnat del grau de Biologia. Informació addicional | Pòster

Publicat: 25-octubre-2016.Facultat ↵
Diversos