ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

ℹ | Juny 2017 C

Peticions pressupost per a pràctiques. Termini de juliol.

S'ha obert un termini que acabarà dia 12 de juliol a les 23.55 h perquè el professorat responsable de pràctiques d'assignatures de grau de la Facultat demani inventariable o fungible. El mateix termini s'aplica perquè el professorat responsable de pràctiques amb sortides de camp del grau de Biologia enviï sol·licituds. Queda a discreció del professorat enviar la petició dins aquest termini de juliol o esperar. L'objectiu d'aquest termini és resoldre peticions abans de l'inici del curs. Pot enviar la petició el responsable de les pràctiques directament o algú a qui li encarregui la feina, però ha de figurar el nom del responsable de les pràctiques en el formulari.
Publicat: 22 juny 2017

Exposició i defensa oral pública dels TFG

El  treball  s’ha  d’exposar  davant  dos  o  tres  professors  en  una  sessió  pública.  L’exposició  durarà  entre 15 i 20 minuts. En  acabar l’exposició,  els  professors podran fer preguntes sobre el treball, la memòria i l’exposició durant un màxim de 20 minuts. L'alumnat podrà entrar a l'aula mitja hora abans de l'inici de la sessió per ajustar la resolució del seu ordenador a la del projector. La resolució de la pantalla dels portàtils sol ser bastant superior a la del projector.
Publicat: 21 juny 2017

Aules reservades pels exàmens de juny i juliol

Els serveis administratius reservaren aules per fer els exàmens de juny i juliol. Un llistat de totes les reserves el podeu veure en aquest enllaç. Els llistats s'han actualitzat perquè els serveis administratius han fet modificacions en les assignacions.
Publicat: 24 abr. 2017 Acutalitzat: 9 juny 2017

Enquesta sobre l'ordre dels exàmens

Les modificacions que s'han aplicat per atendre les peticions rebudes a l'enquesta sobre l'ordre dels exàmens s'ha comunicat a l'alumnat amb un correu electrònic.
 Publicat:15 juny 2017

A través de l'adreça de correu @estudiant.uib, dia 6 es va obrir a l'alumnat una consulta sobre l'ordre dels exàmens. Si bé el conjunt de les dates dels exàmens de cada curs no es pot canviar, l'ordre dels exàmens en aquestes dates es podria modificar si l'alumnat ho considera convenient. El termini per contestar és dimarts dia 12 a les 23.55 h. La decisió sobre canviar l'ordre dels exàmens es prendrà considerant l'opinió de les persones que han contestat, asummint que l'ordre els hi és indiferent a les persones que no han contestat. Pots consultar l'estat dels resultats de l'enquesta en la data d'actualització indicada a la pàgina (la pàgina inclou les propostes fetes).
Publicat: 1 juny 2017

Obert el termini per proposar temes TFG per a 2017-18

Trobareu els documents i el procediment per a la proposta de temes de TFG per a l'any acadèmic nou, i per a l'assignació segons els articles 5 i 10 de la normativa pròpia, a la pàgina del TFG 2017-18. La proposta pot ser concreta o genèrica dins una àrea de coneixement relacionada amb el grau (art. 6).
Publicat: 1 juny 2017

Premis del Consell Social als TFG

La primera Convocatòria dels Premis als Treballs de Finals de Grau convocats pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears s'obrirà al setembre de 2017. Es podran presentar a la convocatòria el treballs dels alumnes que hagin obtingut la qualificació mínima d'excel·lent en el TFG de 2016-17. Hi haurà un premi per Facultat. Més informació
Publicat: 1 juny 2017

Agendes 2017-18 GBIO | GFIS i GQUI | Provisionals

Els caps d'estudis estan preparant les agendes amb la programació acadèmica de 2017-18. Marca sobre el nom del grau per obrir les agendes de cada curs i semestre. Veure calendari acadèmic 2017-18.
Publicat: GQUI 16 maig 2017 || Publicat: GFIS 22 maig 2017
Publicat: GBIO 5 juny 2017 || Publicat: GBIQ 22 juny 2017

Data de la cerimònia de graduació 2016-17

Encara queda temps, però si heu de planificar alguna activitat teniu en compte que ens han assignat dia 25 de juliol per fer la cerimònia de graduació de l'alumnat de la Facultat. Més endavant i abans de les setmanes dels exàmens complementaris, s'organitzarà una sessió amb l'alumnat per preparar els actes de la cerimònia.
Publicat: 4 abr. 2017

Calendari lectiu 2017-18

El calendari de la Facultat de Ciències per a l'any acadèmic 2017-18 va ser acceptat per la comissió acadèmica a la reunió de dia 23 de març. Obre calendari.
Publicat: 23 mar. 2017

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)