ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

ℹ | Juliol 2017 C

Sol·licituds participació cerimònia de graduació 2016-17

El llistat següent no és una confirmació de participació, és un llistat perquè sapigueu que la sol·licitud ha estat rebuda. Si sol·licitares participar a la cerimònia de graduació i el teu nom no surt en aquest llistat, comuniqueu amb aquest model general a grau.mo@uib.es abans de dijous dia 20 de juliol a les 12.00 h.

Llista d'alumnes que han sol·licitat participar a la cerimònia de graduació i nombre d'acompanyants dins la sala principal assignats. »
Cerimònia de graduació 2016-17

La cerimònia de graduació de l'alumnat de la Facultat de ciències serà dia 25 de juliol a les 19 h.
Publicat: 4 abr. 2017

Aules reservades pels exàmens de juny i juliol

Els serveis administratius reservaren aules per fer els exàmens de juny i juliol. Un llistat de totes les reserves el podeu veure en aquest enllaç. Els llistats s'han actualitzat perquè els serveis administratius han fet modificacions en les assignacions.
Publicat: 24 abr. 2017 Acutalitzat: 9 juny 2017

Peticions pressupost per a pràctiques. Termini de juliol.

S'ha obert un termini que acabarà dia 12 de juliol a les 23.55 h perquè el professorat responsable de pràctiques d'assignatures de grau de la Facultat demani inventariable o fungible. El mateix termini s'aplica perquè el professorat responsable de pràctiques amb sortides de camp del grau de Biologia enviï sol·licituds. Queda a discreció del professorat enviar la petició dins aquest termini de juliol o esperar. L'objectiu d'aquest termini és resoldre peticions abans de l'inici del curs. Pot enviar la petició el responsable de les pràctiques directament o algú a qui li encarregui la feina, però ha de figurar el nom del responsable de les pràctiques en el formulari.
Publicat: 22 juny 2017

Obert el termini per proposar temes TFG per a 2017-18

Trobareu els documents i el procediment per a la proposta de temes de TFG per a l'any acadèmic nou, i per a l'assignació segons els articles 5 i 10 de la normativa pròpia, a la pàgina del TFG 2017-18. La proposta pot ser concreta o genèrica dins una àrea de coneixement relacionada amb el grau (art. 6).
Publicat: 1 juny 2017

Premis del Consell Social als TFG

La primera Convocatòria dels Premis als Treballs de Finals de Grau convocats pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears s'obrirà al setembre de 2017. Es podran presentar a la convocatòria el treballs dels alumnes que hagin obtingut la qualificació mínima d'excel·lent en el TFG de 2016-17. Hi haurà un premi per Facultat. Més informació
Publicat: 1 juny 2017

Agendes 2017-18 GBIO | GFIS i GQUI | Provisionals

Els caps d'estudis estan preparant les agendes amb la programació acadèmica de 2017-18. Marca sobre el nom del grau per obrir les agendes de cada curs i semestre. Veure calendari acadèmic 2017-18.
Publicat: GQUI 16 maig 2017 || Publicat: GFIS 22 maig 2017
Publicat: GBIO 5 juny 2017 || Publicat: GBIQ 22 juny 2017

Calendari lectiu 2017-18

El calendari de la Facultat de Ciències per a l'any acadèmic 2017-18 va ser acceptat per la comissió acadèmica a la reunió de dia 23 de març. Obre calendari.
Publicat: 23 mar. 2017

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)