ElCap
UIB
Facultat de Ciències
FC contacte normatives agenda FC PE TFG normatives

ℹ | Juliol 2019 C


Marca sobre la imatge per obrir la pàgina de la Facultat amb la informació específica per a la matrícula als graus de Biologia, Bioquímica, Física i Química.

Agendes 2019-20

Els caps d'estudis han preparant les agendes amb la programació acadèmica de 2019-20. Marca sobre el nom del grau per obrir les agendes de cada curs i semestre. Veure calendari lectiu 2019-20.

Publicat: GFIS, 20 maig 2019
Publicat: GQUI, 20 maig 2019
Publicat: GBIO, 31 maig 2019
Publicat: GBIQ, 4 juny 2019

Calendari TFG 2019-20

El deganat ha elaborat el calendari d'actuacions amb relació a les assignatures Treball de fi de grau de les titulacions de la Facultat per al pròxim any acadèmic.

Per al calendari del TFG actual, vegeu el calendari a l'apartat de Treball de fi de grau 2018-19.

Calendari lectiu 2019-20

El calendari mostra les dates dels semestres fixades per l’Acord normatiu 13023 de 8 de març de 2019. Inclou les dates que ha de fixar la Facultat per a les proves de les avaluacions complementàries i extraordinàries, els terminis de tancament d’actes de les avaluacions complementàries, la presentació de les memòries de l’assignatura de Pràctiques externes i l’exposició i defensa del TFG.

Cerimònia de graduació 2018-2019: 23 juliol

El dimarts dia 23 de juliol de 2019, a les 19 hores, a l'Aula Magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador. El requisit general per a tot l'alumant de la Universitat és estar matriculat l'any acadèmic 2018-19 i tenir 18 o menys crèdits pendents per acabar els estudis i que, a més, estiguin matriculats d'aquests crèdits. En cas de que et puguin faltar 18 o menys crèdits per acabar els estudis el dia de la cerimònia però no estiguis matriculat d'algun d'aquests crèdits, presenta una sol·licitud en els serveis administratius per participar a la cerimònia de graduació. Més informació.
Publicat: 1 març 2019

Connexió a la xarxa sense fils wi-fi de la UIB

Per connectar el teu ordenador o el teu mòbil a la xarxa sense fils wi-fi de la Universitat, segueix les instruccions que trobaràs en aquest enllaç a la configuració wi-fi.

Instal·lació i configuració d'Office 365 i el correu electrònic

Per usar les aplicacions d'Office 365 (Word, Excel,...) amb el teu ordinador o dispositiu portàtil, com a estudiant de la UIB, segueix aquestes instruccions.

Seguretat en el laboratori

Nav
ElPeu

Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Campus UIB, 07122 Palma. Ed. Mateu Orfila (Tel. 971 173009) - Ed. Guillem Colom (Tel. 971 173181). +info ubicació
Web UIB


FC http://fciencies.uib.es


Disseny i manteniment: A.A.C. (Dep. Física. UIB·$ANYGENERACIO$)